+30 2351 400218

info[a]the-pandas.gr

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Επειδή το κάθε παιδί είναι διαφορετικό πάντα προσαρμόζουμε το θεραπευτικό πρόγραμμα στις ανάγκες και τις ικανότητές του, γνωρίζοντας αρκετές θεραπευτικές μεθόδους μας είναι πιο εύκολο να σχεδιάσουμε ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα παρέμβασης.

Α. Μαθησιακές Δυσκολίες Γενικά: Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση

 • Οι Μαθησιακές Δυσκολίες και η σχέση τους με άλλες δυσκολίες στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής

       A. Ανίχνευση/ screening μαθησιακών δυσκολιών
       B. Αναδυόμενος γραμματισμός

 • Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Αντιμετώπιση ΜΔ και προσεγγίσεις

       Α. Θεραπευτικά προγράμματα
       Β. Αντιμετώπιση στην τάξη
       Γ. Εναλλακτικές σύγχρονες προσεγγίσεις

 • Προσαρμογές σχολικών εγχειριδίων για τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά (παραδείγματα)
 • Ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις για:

       i. Προσοχή
       ii. Μνήμη
       iii. Οπτική αντίληψη και επεξεργασία
       iv. Ακουστική αντίληψη και επεξεργασία

Β. Ειδικά Θέματα: Μαθησιακές Δυσκολίες και Γλώσσα

 • Σχεδιασμός Παρεμβάσεων στη Γλώσσα:

       Α. Από τον κώδικα προς τη λέξη-κείμενο (Bottom-Up)
       Β. Από το κείμενο προς τη συλλαβή και τον κώδικα (Top-Down-Balance)

 • Σχεδιασμός Παρεμβάσεων στη Γλώσσα με βάση την Κειμενοκεντρική-Επικοινωνιακή προσέγγιση
 • Σχεδιασμός Παρεμβάσεων στη Γλώσσα με βάση τη σύγχρονη προσέγγιση Guided-Reading
 • Σχέδια διδασκαλίας και Διδακτικό Υλικό:

       Α. Για τη Φωνημική Επίγνωση
       Β. Για τη Φωνολογική Επίγνωση
       Γ. Για το Λεξιλόγιο

 • Σχέδια διδασκαλίας και Διδακτικό Υλικό:

       Δ. Για την Αναγνωστική Ευχέρεια

 • Σχέδια διδασκαλίας και Διδακτικό Υλικό:

       Ε. Για την Αναγνωστική Κατανόηση (α)

 • Σχέδια διδασκαλίας και Διδακτικό Υλικό:

       ΣΤ. Για την Αναγνωστική Κατανόηση (β)

 • Σχέδια διδασκαλίας και Διδακτικό Υλικό:

       Ζ. Για την ανάπτυξη και βελτίωση της Γραφής

 • Διγλωσσία και Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αξιολόγηση του δίγλωσσου, πολύγλωσσου μαθητή – Προτάσεις παρέμβασης

Γ. Ειδικά Θέματα: Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά

 • Μαθησιακές Δυσκολίες και Μαθηματικά
 • Προ-μαθηματικές έννοιες και ανάπτυξη της αίσθησης του αριθμού στην προσχολική ηλικία (4-6).
 • Στρατηγικές διδασκαλίας των βασικών πράξεων στο σύνολο των φυσικών αριθμών (για όλες τις ηλικιακές ομάδες & νοερές πράξεις)
 • Βασικές γεωμετρικές έννοιες στην ηλικιακή ομάδα 6-12
 • Η έννοια του μη αρνητικού ρητού αριθμού (δεκαδική και κλασματική μορφή).
 • Χρήση εργαλείων ΤΠΕ για την κατασκευή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και για την κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης και εξάσκησης στο διαδίκτυο.
 • Επίλυση προβλήματος (ενός ή δύο βημάτων στο σύνολο των φυσικών αριθμών).
Ειδική Αγωγή-Μαθησιακές Δυσκολίες: Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & στα Μαθηματικά

Το πρόγραμμα MAKATON είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο επικοινωνιακό – γλωσσικό πρόγραμμα που υποστηρίζει συνολικά τις δεξιότητες επικοινωνίας λόγου και ομιλίας, με ομιλία, νοήματα και σύμβολα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών.

Οι περισσότεροι άνθρωποι με τη χρήση της ομιλίας μπορούν και μεταφέρουν σαφές επικοινωνιακό μήνυμα στο περιβάλλον, προκειμένου να μπορούν να μεταδίδουν ανάγκες και να συμμετέχουν σε ανταλλαγή πληροφοριών. Η ομιλία έχει συνοδά φυσικά χαρακτηριστικά που την πλαισιώνουν, όπως κινήσεις σώματος ή εκφράσεις προσώπου, προκειμένου να δηλωθούν τα μη λεκτικά σημεία της με αμεσότερη παραστατικότητα. Από την άλλη, ολόκληρος ο κόσμος είναι πλαισιωμένος από οπτικές αναπαραστάσεις, προκειμένου με μία εικόνα να μεταδοθεί ένα μήνυμα. Αναπτυξιακά τα βρέφη, πριν καν πουν τις πρώτες τους λέξεις, όχι μόνο κατανοούν αλλά και εκφράζουν (θέτουν) μηνύματα προς τον φυσικό, περιβάλλοντα κόσμο αρχικά με χειρονομίες, χρησιμοποιώντας πολυαισθητηριακές λειτουργίες. Είναι μια διαδικασία που εμπλουτίζει το λεξιλόγιό τους και το μετατρέπει σε εκφραστικό.

Ωστόσο, υπάρχουν αναπτυξιακές ή νευρολογικές διαταραχές σε παιδιά και ενήλικες, κατά τις οποίες η δεξιότητα της ομιλίας απουσιάζει, υπολείπεται ή χάνεται και η κατανόηση αντικειμένων ή εννοιών δε συνάδει με την ηλικία τους.

Το Makaton είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επίπεδα και μπορεί να υποστηρίξει ανθρώπους, τους οποίους το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα εμποδίζει σημαντικά στο να αλληλεπιδράσουν κατάλληλα με τον περιβάλλοντα κόσμο. Η φιλοσοφία του προγράμματος, για να στηρίξει τις ελλιπείς επικοινωνιακές και γλωσσικές δομές των αιτούντων, είναι η ενίσχυση των επικοινωνιακών και γλωσσικών δομών με εκπαιδευτικά μέσα που βασίζονται σε οπτικά μοντέλα.

Πηγή:makatonhellas.gr

MAKATON Ελλάς

Η προσέγγιση αυτή έχει να κάνει με το γευστικό σύστημα, όπου η πρόσληψη δηλαδή των γευστικών ερεθισμάτων και η επεξεργασία αυτών από τον εγκέφαλο, επηρεάζουν αισθητικοκινητικά το παιδί και κατ’ επέκταση επηρεάζονται και οι άλλοι σημαντικοί τομείς, όπως η ομιλία, η στάση κ.ά.

Ο πρωταρχικός στοματο-κινητικός μηχανισμός, το πρότυπο δηλαδή την απομύζησης-κατάποσης-αναπνοής, παίζει σημαντικότατο ρόλο στην αισθητικο-κινητική οργάνωση του παιδιού και μπορεί σαφέστατα να επηρεάσει και τομείς όπως το λογο, την ομιλία, τη σίτιση, αλλά και τομείς που δε σχετίζονται με το στόμα, όπως το στασικό έλεγχο, τον οπτικο-κινητικό συντονισμό (eye-hand coordination), τη συναισθηματική ωριμότητα.

Ενώ οι στοματοπροσωπικές προσεγγίσεις για παιδιά με νευρολογικά προβλήματα στοχεύουν κυρίως σε δυσλειτουργική σίτιση, πρόσφατες κλινικές μελέτες με παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση ή/ και δυσλειτουργία αισθητηριακής επεξεργασίας έδειξαν πως υπάρχει μία σοβαρή συσχέτιση μεταξύ στοματοπροσωπικής και αναπνευστικής δυσλειτουργίας με πολλά και διάφορα προβλήματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης και αισθητικοκινητικά προβλήματα.

Το πρωτόκολλο M.O.R.E περιλαμβάνει τη συσχέτιση μεταξύ του συγχρονισμού απομύζηση/κατάποση/αναπνοή (ΑΚΑ) με τη συμπεριφορά, τη μάθηση, την στασική ανάπτυξη, τη σίτιση, την επικοινωνία, την εγρήγορση, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, ακόμα και με τα κοινά προβλήματα υγείας σε παιδιά. Κατόπιν αναλύει τη συσχέτιση αυτών των πληροφοριών με θεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές αισθητηριακής επεξεργασίας, κλινικά παραδείγματα και εργαστήρια. Τέλος δίνει στρατηγικές για γραπτή αναφορά αυτών των δυσκολιών και καθοδήγηση για την ανάπτυξη προγραμμάτων θεραπείας.

Πηγή: pedin.gr

M.O.R.E. (Motor-Oral-Respiration-Eye)

To Σύστημα Επικοινωνίας Μέσω Ανταλλαγής Εικόνων (PECS)

To PECS αναπτύχθηκε το 1985 σαν ένα μοναδικό πακέτο παρέμβασης ενισχυτικής / εναλλακτικής επικοινωνίας για άτομα με κάποια διαταραχή του φάσματος του αυτισμού ή συναφείς αναπτυξιακές δυσκολίες. Το PECS πρωτοχρησιμοποιήθηκε στο Πρόγραμμα Αυτισμού του Delaware και κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση διότι έδωσε έμφαση στην έναρξη της επικοινωνίας ανάμεσα στα άλλα συστατικά της.

Το PECS ξεκινάει διδάσκοντας στο άτομο να δίνει την εικόνα ενός επιθυμητού αντικειμένου σε έναν «σύντροφο επικοινωνίας», ο οποίος αμέσως ανταποκρίνεται στην ανταλλαγή σαν να είναι αίτημα. Το σύστημα περνά στη διδασκαλία τής διάκρισης μεταξύ εικόνων και πώς να τις βάζουμε μαζί σχηματίζοντας προτάσεις. Στα πιο προχωρημένα στάδια τα άτομα μαθαίνουν να απαντούν σε ερωτήσεις και να κάνουν σχόλια.

Το πρωτόκολλο διδασκαλίας τού PECS βασίζεται στο βιβλίο του B.F. Skinner «Κατανόηση της Λεκτικής Συμπεριφοράς» (Verbal Behavior), με στόχο να διδάσκονται συστηματικά λειτουργικοί ‘λεκτικοί’ συντελεστές (verbal operants) χρησιμοποιώντας στρατηγικές βοήθειας (prompts) και ενίσχυσης, που καταλήγουν στην αυτόνομη επικοινωνία. Δεν χρησιμοποιούνται λεκτικές βοήθειες, ευνοώντας με αυτόν τον τρόπο την άμεση έναρξη επικοινωνίας και αποφεύγοντας την εξάρτηση από βοήθειες.

Το PECS σημειώνει επιτυχία με άτομα όλων των ηλικιών που έχουν διάφορες επικοινωνιακές, γνωστικές και σωματικές δυσκολίες. Πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας αρχίζουν να αναπτύσσουν λόγο χρησιμοποιώντας το PECS. To σώμα ερευνών που υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα του PECS ολοένα μεγαλώνει.

Πηγή: pecs-greece.com

 

PECS

Το TEACCH (μεταφράζεται "Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας") αποτελεί ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης, για παιδιά με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, που ενσωματώνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας, και επικοινωνία.

Το TEACCH (Treatment and Εducation of Autistic and Communication Handicapped Children) πρόκειται για ένα κρατικό πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το 1972 στην Ψυχιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ ως συνέχεια μίας ερευνητικής δουλειάς, που είχε αρχίσει από το 1966.

Τα 4 βασικά στοιχεία του TEACCH:

1. Η φυσική δόμηση του περιβάλλοντος.

 • Αφορά στον τρόπο οργάνωσης του περιβάλλοντος. Δόμηση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ομοιομορφία.

Όπως σε όλα τα σπίτια έτσι και οι σχολικές τάξεις δεν μπορεί να είναι παντελώς ίδιες, γιατί ασφαλώς κάθε τάξη θα έχει διαφορετικά έπιπλα, αντικείμενα κ.ο.κ.. Δομημένη τάξη είναι η τάξη εκείνη, που με την πρώτη ματιά γίνεται κατανοητό ποια δραστηριότητα φιλοξενεί και σε ποιο σημείο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά με αυτισμό να μπορούν να παραμένουν για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα μέρος. Στη δομημένη τάξη πρέπει να υπάρχει ένας χώρος για ομαδικέςδραστηριότητες, όπως επίσης και ένας χώρος για ατομική απασχόληση ή εργασία. Για αυτό τον λόγο προϋπόθεση είναι το κατάλληλο μέγεθος του χώρου. Είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να έχει άμεση οπτική επαφή με τον χώρο εργασίας του μαθητή. Τοποθετώντας κατάλληλα έπιπλα βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν τον χώρο, όπου θα κάνουν μία δραστηριότητα, δημιουργώντας ταυτόχρονα συνθήκες εύκολης μετάβασης από τη μία δραστηριότητα σε άλλη. Επιπλέον, από έναν δομημένο χώρο, το παιδί δεν μπορεί να φύγει παρά μόνο από ένα σημείο. Το γεγονός αυτό βοηθά τον εκπαιδευτικό να προλάβει το παιδί, αν προσπαθήσει να απομακρυνθεί πριν ολοκληρώσει τη εργασία του και επίσης να το προστατέψει. Αν οι μαθητές δεν εκπαιδευτούν νωρίς να μπορούν να κάθονται σε ένα μέρος είναι πολύ δύσκολο να τους ελέγξει κανείς αργότερα π.χ. στην εφηβεία ή την ενήλικη ζωή, όταν η σωματική ανάπτυξη και η δύναμη δεν επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ελέγξει με ευκολία το άτομο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι περιοχές διδασκαλίας, οι χώροι δόμησης μιας τάξης. Κάθε χώρος έχει τη ιδιαίτερη σημασία του.

Η δομημένη τάξη:

 • Περιοχή διδασκαλίας
 • Περιοχή ανεξάρτητης εργασίας
 • Περιοχή ελεύθερου παιχνιδιού
 • Περιοχή δομημένου παιχνιδιού
 • Περιοχή φαγητού
 • Περιοχή ομαδικής εργασίας
 • Περιοχή μεταβατική

2. Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα. 

 • Βοηθά το παιδί να κατανοήσει τι δραστηριότητες θα κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το πρόγραμμα έχει διαφορετική μορφή ανάλογα με το παιδί και τις δυνατότητές του και είναι αυστηρά εξατομικευμένο. Για τα παιδιά, που διαβάζουν, οι δραστηριότητες σημειώνονται γραπτά. Για τα παιδιά που δε διαβάζουν χρησιμοποιούνται φωτογραφίες, σκίτσα, σχήματα ή τα ίδια τα αντικείμενα. Οι αλλαγές, που για τα παιδιά με αυτισμό αποτελούν προβλήματα εξαιτίας της ανάγκης για ομοιομορφία, είναι αναπόφευκτες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να προειδοποιούμε το παιδί για την αλλαγή και είναι ιδιαίτερα βοηθητικό να αντικαθιστούμε οπτικά (με εικόνες) την αλλαγή της δραστηριότητας. Όταν το παιδί φτάνει το πρωί στο σχολείο βλέπει το πρόγραμμα του και ξέρει τι θα κάνει. Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Ελεύθερο παιχνίδι
 • Δουλειά με τον δάσκαλο
 • Δομημένο παιχνίδι (αξιοποιούμε τα ενδιαφέροντα του παιδιού)
 • Ελεύθερο παιχνίδι (επανάληψη)
 • Ατομική εργασία
 • Τουαλέτα
 • Φαγητό
 • Εξωτερικές δραστηριότητες (στην αυλή)
 • Ατομική εργασία
 • Δουλειά με τον δάσκαλο (επανάληψη)
 • Κολατσιό
 • Τουαλέτα (επανάληψη)
 • Σπίτι

3. Το σύστημα ατομικής εργασίας.

 • Αποτελεί έναν τρόπο οργάνωσης μίας δραστηριότητας στο σχολείο ή στο σπίτι, ώστε το άτομο με αυτισμό να μπορεί να το εφαρμόσει.

Τα ερωτήματα στα οποία δίνει απάντηση το σύστημα ατομικής εργασίας είναι:

 • - Τι δουλειά θα κάνω; - Πού και πότε θα την κάνω; - Πόση θα κάνω; - Πώς ξέρω ότι τελείωσα; - Τι ακολουθεί και τι κάνω μετά;

4. Η οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων

 • Αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας για το παιδί που του επιτρέπει να κάνει μόνο του γνωστές τις ανάγκες του σε κάποιον άλλο.

Παρουσιάζονται οπτικά ερεθίσματα, για να είναι σαφές το κάθε τι από το παιδί και για να δοθεί έμφαση στις σημαντικές πληροφορίες. Για να επιτευχθεί αυτό ακολουθούνται τα εξής 3 στάδια:

 • Οπτική οργάνωση (τοποθέτηση των υλικών σε χωριστά κουτιά)
 • Οπτικές οδηγίες (ο τρόπος που θα ασχοληθεί με τα υλικά)
 • Οπτική σαφήνεια (σηματοδότηση σκοπού δραστηριότητας, π.χ. κωδικοποίηση με χρώματα, ετικέτες).
TEACCH

Το λογοθεραπευτικό μασάζ είναι μία από τις πιο επιτυχημένες μεθόδους αποκατάστασης διαταραχών λόγου και ομιλίας. Η αναγκαιότητα του οφείλεται στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των παιδιών με διαταραχές της ομιλίας, όπως δυσαρθρία, ρινολαλία, τραυλισμός, αλαλία.

Το λογοθεραπευτικό μασάζ βοηθάει στην ομαλοποίηση της επιτυχούς άρθρωσης, βελτιώνει τη φωνή και αναπνοή κατά την ομιλία και ομαλοποιεί τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου που πάσχει από βαριές διαταραχές λόγου. Είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιατρικών και εκπαιδευτικών μεθόδων αποκατάστασης των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με διαταραχές λόγου.

Πηγή: nataliayaroshevich.gr

Λογοθεραπευτικό Μασάζ

Το Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας [Π.Εξ.Σ.Ε.] είναι έμμεση θεραπεία λόγου στη βάση της κοινωνικής-αλληλεπιδραστικής θεωρίας. Η θεραπεία εμπλέκει γονείς και παιδί.

Ωφέλιμες τροποποιήσεις στο επικοινωνιακό και γλωσσικό περιβάλλον του παιδιού προάγουν το επικοινωνιακό κίνητρο και ενισχύουν τη γλωσσική του ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από εμπειρικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις: Βραχεία Θεραπεία με Εστίαση στη Λύση και Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού.

Η ανάπτυξη του Π.Εξ.Σ.Ε.:

1. Η πολυετής εμπειρία της ιατροκεντρικής λογοθεραπείας συχνά καταδείκνυε δυσκολίες γενίκευσης στόχων και βελτίωσης της επικοινωνιακής λειτουργικότητας του παιδιού. Η διάρκεια των προγραμμάτων παρατεινόταν αποδυναμώνοντας το κίνητρο συμμετοχής.

2. Οι περικοπές δαπανών υγείας επέβαλαν λογοθεραπεία μικρότερης διάρκειας και χαμηλότερου κόστους. Αναδείχθηκαν ανάγκες έμμεσης λογοπεδικής υποστήριξης που ενισχύει τη γονεϊκή διαχειριστική επάρκεια.

3. Η μελέτη της βιβλιογραφίας και η διερεύνηση εμπειρικά τεκμηριωμένων κλινικών προσεγγίσεων κατευθύνθηκε σε έμμεσες, πολυεπίπεδες, βραχύχρονες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικού μοντέλου.

4. Η συστηματική εκπαίδευση στην Βραχεία Θεραπεία Εστίασης στη Λύση υποστήριξε πρακτικές συνεργασίας με γονείς και αξιοποίησης του ιδιαίτερου δυναμικού κάθε οικογένειας.

5. Η τριετής μεθοδική και επίμονη κλινική εργασία ομάδας λογοπεδικών, αναστοχασμός και ανταλλαγή απόψεων, οδήγησε στο σχεδιασμό της πιλοτικής μορφής του Π.Εξ.Σ.Ε.

6. Το Π.Εξ.Σ.Ε. αναθεωρήθηκε στη βάση ανατροφοδότησης από:

 • πιλοτική εφαρμογή σε οικογένειες
 • επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Έως την δημοσίευσή του το Π.Εξ.Σ.Ε. συγκροτήθηκε ως δομημένο πρόγραμμα έμμεσης παρέμβασης, προσαρμοζόμενο ευέλικτα στις ιδιαίτερες ανάγκες παιδιού και οικογένειας. Ενεργοποιεί γονεϊκές Στρατηγικές Αλληλεπίδρασης, Οικογένειας και Γλωσσικής Διέγερσης.

Αξιοποιώντας ως πεδίο θεραπείας το παιχνίδι γονέα-παιδιού εξυπηρετεί ανάγκες πρώιμης παρέμβασης. Αποδίδει στον γονέα ρόλο «ειδήμονα» προσδίδοντας στον θεραπευτή συντονιστικό ρόλο. Διαθέτει οργανόγραμμα, προσδιορισμένη δομή συνεδρίας και έντυπα υποστήριξης. Προτείνει ολιστικό σχήμα διερεύνησης ικανοτήτων/αναγκών του παιδιού στη βάση του Διεθνούς Συστήματος Ταξινόμησης (ICF) εκτιμώντας παράλληλα την γονεϊκή ετοιμότητα συμμετοχής μέσα από το πρίσμα του διαθεωρητικού μοντέλου σταδίων αλλαγής. Μελέτες περίπτωσης καταδεικνύουν τα πρώτα ενθαρρυντικά δεδομένα κλινικής αποτελεσματικότητας.

Το Π.Εξ.Σ.Ε. στην αίθουσα θεραπείας

Η εκτενής διερευνητική διαδικασία στη βάση της Διεθνούς Ταξινόμησης (ICF) καταγράφει το προφίλ ικανοτήτων και αναγκών του παιδιού, το οποίο συζητάται εκτενώς με τους γονείς στη Συνεδρία Διατύπωσης που προηγείται του θεραπευτικού προγράμματος. Αποφασίζεται εφαρμογή του Π.Εξ.Σ.Ε και η στόχευση του προγράμματος.

Το Π.Εξ.Σ.Ε. εξελίσσεται σε χρονικό διάστημα 12 εβδομάδων και συμπεριλαμβάνει την Φάση Ανάπτυξης και την Φάση Εδραίωσης.

Η στόχευση του προγράμματος, απαντώντας στις ανάγκες του συγκεκριμένου παιδιού, εξυπηρετείται μέσω Στρατηγικών Αλληλεπίδρασης, Οικογένειας και Γλωσσικής Διέγερσης. Οι Στρατηγικές επιλέγονται στη βάση (α) των αποτελεσμάτων της διερευνητικής διαδικασίας και (β) της επεξεργασίας βιντεοσκοπημένων αλληλεπιδράσεων παιχνιδιού γονέων-παιδιού. Χρησιμοποιούνται βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα παιχνιδιού γονέα παιδιού προκειμένου να αναδειχθούν και να ενισχυθούν οι θετικές συμπεριφορές του κάθε γονέα, ό,τι ήδη κάνει και βοηθά.

Κατά τη Φάση Εδραίωσης οι γονείς διατηρούν εβδομαδιαία τηλεφωνική επικοινωνία ενημερωτικού χαρακτήρα με τον θεραπευτή σε σταθερή μέρα και ώρα. Στην 12η εβδομάδα αξιολογούνται τα αποτελέσματα του προγράμματος και λαμβάνονται κλινικές αποφάσεις.

Η θεραπευτική αλλαγή ξεκινά με τα 5 λεπτα αποκλειστικού χρόνου, ήδη με την έναρξη του προγράμματος και εξελίσσεται στη συνέχεια με την προσθήκη Στρατηγικών. Οι γονείς ενδυναμώνονται, ενισχύουν την διαχειριστική τους επάρκεια ενώ η ανησυχία τους, που είναι αρχικά υψηλή, μειώνεται σημαντικά (σύμφωνα με μετρήσεις κλινικής αποτελεσματικότητας που συλλέγουμε).

Πηγή: eulegein.net

Π.Εξ.Σ.Ε.

FOLLOW US

Το κέντρο λογοθεραπείας "The Pandas - Ουσάκοβα Ξένια" στην Κατερίνη ασχολείται με την αποκατάσταση διαταραχών επικοινωνίας, διαταραχών λόγου και ομιλίας, άρθρωσης και φωνολογίας και την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα αξιολογητικά εργαλεία και νέες θεραπευτικές μεθόδους.

Newsletter

NEWSLETTER

Εγγραφείτε στο newsletter και θα ενημερώνεστε για τα νέα μας!!

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Κέντρο Λογοθεραπείας | The Pandas | Ουσάκοβα Ξένια

25ης Μαρτίου 15, Κατερίνη, 60132

+30 2351 400218

+30 2351 400218

info[a]the-pandas.gr

www.the-pandas.gr